Nosaltres

En B & R HOMES| Buy and Rent Homes som especialistes en Assessorament Immobiliari a clients amb diferents objectius i pressupostos.

El nostre segell d’identitat és satisfer la necessitat concreta del client. Sol·licitar el nostre assessorament significa ser escoltat, atès i acompanyat durant tot el procés, amb la nostra total implicació i honestedat.

Col·laborem amb professionals d’altres sectors per a oferir-te una experiència completa

En B & R HOMES| Buy and Rent Homes som conscients de les teves necessitats per això treballem amb una àmplia xarxa de professionals immobiliaris i assessors de diversa índole: assessorament financer, legal o màrqueting.

El nostre compromís amb el client

El compromís de B & R HOMES| Buy and Rent Homes amb el client és oferir un servei humà, pròxim i honest on el client sàpiga que som el suport que necessita.

Un assessorament personalitzat i humà. La clau del meu negoci

Patricia Gómez

Patricia Gómez és la nostra assessora immobiliària i legal.

La seva experiència avala el seu lideratge dins de B&R Homes|Buy and Rent Homes. És la persona de confiança que t’acompanyarà i en què podràs confiar des de l’inici.


T’ajudem?

Aviso Legal RGPD:
En nombre de la empresa y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento EU 2016/679 y según normativa legal vigente, le informamos que los datos personales recogidos en este documento serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de B & R HOMES, con la finalidad de cumplir los compromisos entre las partes.
Cuando Usted nos facilita sus datos, puede ejercitar los siguientes derechos:
Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de B & R HOMES (derecho de acceso).
Solicitar la modificación de sus datos personales (derecho de rectificación).
Solicitar que no se traten sus datos personales (derecho de oposición).
Solicitar la supresión de sus datos personales (derecho de supresión).
Limitar el tratamiento de sus datos personales en los supuestos permitidos (limitación del tratamiento).
Recibir así como transmitir a terceros, en formato electrónico, los datos personales que nos haya facilitado y aquellos que se han obtenido de su relación con B & R HOMES (derecho de portabilidad).
Para ejercitar estos derechos, por favor, diríjase a [email protected]