Servicis

Servei de Valoració de l’Immoble

Per a aquells propietaris que volen gestionar personalment la venda del seu Immoble, oferim un servei de valoració consistent en un estudi de mercat que permeti al Propietari conèixer el preu adequat de venda del seu immoble, per a així posicionar-se de manera competitiva i aconseguir una venda ràpida.

Servei de Valoració de l’Immoble i Reportatge Fotogràfic

Per a aquells propietaris que volen gestionar personalment la venda del seu Immoble, aquest es contempla com una ampliació del Servei de Valoració de l’Immoble, amb l’objectiu que el Propietari tingui a la seva mà les eines adequades per a iniciar la seva pròpia gestió de l’Immoble, així el Preu de Mercat conjuntament amb fotografies professionals, seran una ajuda inestimable per a vendre la seva casa.

Servei Integral de Venda Immobiliària

B&R HOMES gestionarà la venda de l’Immoble conjuminant els serveis precedents amb tots els mètodes, sistemes de venda i Màrqueting necessaris, amb l’únic objectiu de la venda de l’Immoble en el menor termini possible de temps.

Assessorament Jurídic i Financer

El nostre servei només pot considerar-se complet i responsable si inclou l’Assessorament jurídic i Financer necessari, així, l’Assessorament Jurídic sobre la situació registral de la finca, estat de càrregues, hipoteques, embargament, condicions resolutòries, limitacions de venda, situació d’herències, divorcis, proindivisos, i per descomptat, Assessorament Financer.

Publicitat i Màrqueting

Comercialitzar amb èxit un Immoble implica realitzar un pla de màrqueting dirigit al segment de comprador adequat, aconseguint així la correcta presentació de la seva propietat en el mercat i minorant el temps i desgast que suposa tenir exposada la Propietat.

No sols realitzem els reportatges de fotos i vídeos professionals, sinó que també oferim un complet servei de Home Staging.

Per això, en B & R HOMES col·labora de la mà de la reconeguda professional Carmela Cebrián.

El Home Staging aporta valor a la propietat. Deixa de ser un habitatge en venda per a convertir-se en la llar que vull.


Contacta’ns per a obtenir més informació

Aviso Legal RGPD:
En nombre de la empresa y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento EU 2016/679 y según normativa legal vigente, le informamos que los datos personales recogidos en este documento serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de B & R HOMES, con la finalidad de cumplir los compromisos entre las partes.
Cuando Usted nos facilita sus datos, puede ejercitar los siguientes derechos:
Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de B & R HOMES (derecho de acceso).
Solicitar la modificación de sus datos personales (derecho de rectificación).
Solicitar que no se traten sus datos personales (derecho de oposición).
Solicitar la supresión de sus datos personales (derecho de supresión).
Limitar el tratamiento de sus datos personales en los supuestos permitidos (limitación del tratamiento).
Recibir así como transmitir a terceros, en formato electrónico, los datos personales que nos haya facilitado y aquellos que se han obtenido de su relación con B & R HOMES (derecho de portabilidad).
Para ejercitar estos derechos, por favor, diríjase a [email protected]